קלפים מטפוריים

משפטה של פרידה פרום רייכמן "האדם זקוק לחוויה ולא להסבר" עומד במרכז שיטת טיפול זו שהיא שיטה חווייתית שאינה מנסה להסביר למטופל את עצמו אלא מאפשרת בגישה הנרטיבית, שינוי דפוסים אלו דרך הפרשנות הפרטיקולרית של המטופל את עצמו באמצעות החוויה המודעת והלא מודעת של הכלי הטיפולי ההשלכתי שבקלפים.

הקלפים מאפשרים השלכה חווייתית מתוך עולמו האישי של המטופל. השימוש בדמיון ובמטאפורה מייצר אצל המטופל אפשרות לחוות את השיח הטיפולי ואת החוויות החסרות בעברו או הדחקה והשלכה, בדרך שאינה מאיימת ומאפשרת למטופל להרגיש שהוא שולט במידת היכולת שלו להכיל את התובנות שנוצרות, המטופל עצמו מרגיש לא מאוים כאשר ניתנת לו האפשרות לפרש את האסוציאציות שבקלף כראות רצונו, כך הוא מרגיש שיש בידיו האפשרות להכיל את הדברים העולים מהלא מודע, שהוא עצמו מעלה ומקבל גם את הזכות להבינם ולפרשם בעצמו.

הטיפול באמצעות קלפים מטאפוריים השלכתיים הוא טיפול באמצעות סימבולים ומטאפורה.

בכלי הטיפול המטאפוריים וההשלכתיים, המטפל אינו מפרש את המטאפורה שבקלף מה שמאפשר למטופל לעקוף התנגדויות בתוך הטיפול, לצאת מתחושת ההיררכיה מטפל – מטופל שמייצרת לעיתים התנגדויות בתוך הטיפול. כאשר אנו חולמים חלום אנו לרוב נחלום תמונות ודימויים ולא משפטים ומילים. כך גם בקלפים המטאפוריים, הנרטיב של המטופל נבנה באמצעות בניה מדש וסידור אלטרנטיבי של תמונות או קלפים ברצף. באמצעות הקלפים יכול המטופל להאיר חלקים שונים בתוכו וחוויות עבר המאירות סיפור אלטרנטיבי סיפור שהמטופל נוהג לספר לעצמו על עצמו. . המטופל מבין באמצעות החוויות הסיפוריות השונות שמציעים הקלפים כי לכל סיפור שהוא מספר לעצמו, קיימת אלטרנטיבה להאיר בתוכו ולחזק ולהאיר לו אלטרנטיבות שונות שיכולות להעצים ולתרום להעלאת הדימוי העצמי באמצעות קלפים המאירים חוויה שונה או סיפור שונה מהסיפור המוכר לו על עצמו.

היכולת דרך הקלפים לייצר שיח שאינו ברובד של שיחה טיפולית, אלא מעבר לכך, מביא את האדם למקום שבו האסוציאציות שבקלף מדגדגות חלקים שאינם מודעים בתוכו ובשיח רגיל, ייתכן ולא יעלו כלל, הינו טיפול עוקף קוגניציה כאשר שינוי דפוסי החשיבה לא מגיע מהמטפל, אלא דווקא מהמטופל עצמו הלומד דרך הקלפים להבין כיצד הוא חווה את חייו ומפרש אירועים וטריגרים שונים בהם.